LektorKlett

17.09.2012, 08:58

System Pomiaru Przyrostu Umiejętności jest już dostępny – sprawdź poziom wiedzy i umiejętności swoich uczniów

Od dziś możliwe jest korzystanie z Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności uruchomionego na platformie interaktywnej wydawnictwa Klett.

Od dziś możliwe jest korzystanie z Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności uruchomionego na platformie interaktywnej wydawnictwa Klett. Wszyscy nauczyciele korzystający z podręczników „Matematyka z klasą” i „Przyroda z klasą” mogą skorzystać z Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności, który pozwoli im ocenić poziom wiedzy i umiejętności uczniów na początku klasy czwartej.

Testy do przeprowadzenia oceny umiejętności znajdują się w Bazie Wiedzy pod linkami: sprawdzian wiadomości przed klasą 4 (matematyka) oraz sprawdzian wiadomości przed klasą 4 (przyroda).

Wyniki testu można wprowadzać od dziś do Dnia Nauczyciela (14.10) na stronie: platforma interaktywna.

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu dostępna jest tutaj.

Wprowadzenie wyników pozwoli na porównanie wyników uczniów na tle klasy, szkoły i województwa, a także całego kraju – ostateczne wyniki będą znane 15.10.

Kolejne testy w ramach Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności udostępnimy nauczycielom przyrody i matematyki pod koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.